N国・松田美樹氏、当選無効決定 居住実態が認められず(スポニチアネックス)

N国・松田美樹氏、当選無効決定 居住実態が認められず(スポニチアネックス)

Source: Yニュース
N国・松田美樹氏、当選無効決定 居住実態が認められず(スポニチアネックス)